W dniu 28 kwietnia zakończyła się VI edycja bezpłatnego Kursu Samoobrony dla kobiet "BEZPIECZNA KOBIETA". Zajęcia prowadzone były przez instruktorów Uczniowskiego Klubu Sportowego "SANCHIN" i odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach. Naszą działalność honorowym patronatem objęli Starosta Wołomiński Pan Piotr Uściński oraz Burmistrz Miasta Marki Pan Janusz Werczyński. W takcie 8 tygodni zajęć uczestniczki ciężko pracując poznawały podstawy skutecznej samoobrony opartej na Goju Ryu Karate Do, zarówno w aspekcie fizycznym jak i psychicznym (zachowanie się w sytuacji zagrożenia).

Na oficjalną uroczystość zakończenia przybyli:
- Burmistrz Miasta Marki Pan Janusz Werczyński,
- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach Pani Anna Jusińska.

Pani Prezes UKS "SANCHIN" Monika Wysocka w swoim krótkim wystąpieniu podsumowała minione 2 miesiące zajęć i podkreśliła, że w tegorocznym kursie udział wzięło 36 kobiet. W kulminacyjnym punkcie Burmistrz Miasta Marki Pan Janusz Werczyński wręczył wszystkim absolwentkom pamiątkowe dyplomy ukończenia kursu oraz wyraził swoje uznanie dla pracowitości i hartu ducha uczestniczek.

Następna edycja "BEZPIECZNEJ KOBIETY"... za rok, do zobaczenia.

foto: zespół

Sekretarz UKS "SANCHIN"
Piotr Wysocki

Thursday the 22nd. Copyright © Uczniowski Klub Sportowy "SANCHIN" .