Historia Goju Ryu


Historia

Goju Ryu jest jednym z czterech najbardziej rozpowszechnionych systemów karate w Japonii i na świecie. Obok Goju Ryu należą do nich Shotokan, Shito Ryu i Wado Ryu.

Goju-Ryu jest sztuką walki, która łączy w sobie zarówno tradycyjne okinawskie elementy (twardość) jak i zasady pochodzące z Chin (miękkość). Stąd też pochodzi nazwa Goju-Ryu ( Go- znaczy twardy, Ju - miękki), którą twórca stylu - Chojun Miyagi zaczerpnął z Bubishi (klasyczny, chiński tekst między innymi o sztukach walki).

Twarde elementy stylu to mocne i szybkie techniki oraz przygotowywanie fizyczne ciała      na atak przeciwnika, natomiast miękki to umiejętność rozluźnienia, ruchy po kole i techniki "z bicza".

Protoplastą stylu Goju-Ryu jest Kanryo Higaonna, wielki mistrz Naha-te. Uczył się on sztuki walki w Chinach od mnicha z klasztoru Shaolin. Po powrocie na Okinawę otworzył własne dojo w mieście Naha gdzie wkrótce stał się bardzo znanym i poważanym nauczycielem. Preferował surowe metody nauczania i koncentrował się przede wszystkim na wykonywaniu kata Sanchin (Trzy Bitwy - ćwiczone również w naszym klubie), które jego uczniowie ćwiczyli przez wiele lat a następnie odpowiednio do warunków fizycznych uczył ich drugiego kata. Po śmierci mistrza spadkobiercą i kontynuatorem stylu Naha-te został jego najlepszy uczeń Chojun Miyagi. Całą swoją wiedzę wykorzystał dla rozwoju tego systemu, nadał mu nazwę Goju-Ryu. Opisując swój styl walki Miyagi porównał go do wierzby stojącej na wietrze, która pozostaje stabilna dzięki silnym korzeniom, nawet gdy jej gałęzie poddają się sile wiatru.

Dwanaście kata nauczanych przez  mistrza Miyagi do dziś stanowi podstawy systemu. Niektóre nazwy mogą się nieznacznie różnić w zależności od szkoły z powodu wielokrotnego ich tłumaczenia. Oprócz wspomnianego Sanchin pozostałe formy to: Tensho, Gekisai-IchGekisai-Ni, Saifa, Seiyunchin, Sanseru, Seipai, Shisochin, Seisan, Kururunfa i Suparinpei.

Cała wiedza mistrzów Goju Ryu zawarta została w tych 12 kata. Tu spotkamy wszystkie elementy charakterystyczne dla tego systemu karate: techniki twarde i miękkie, najróżniejsze uderzenia i bloki, zejścia z linii i wejścia w przeciwnika. Kata wyższe, posiadają szereg technik ukrytych, których obserwujący wykonanie formy postronny człowiek nie jest w stanie zauważyć i zrozumieć. Są one przekazywane uczniom na wysokim poziomie mistrzowskim.

Szkoły Goju Ryu

Różne szkoły Goju Ryu to nic innego, jak tylko działające w obrębie systemu, nieco odmienne sposoby nauczania. Wszystkie odznaczają się charakterystycznymi dla siebie cechami, jednocześnie silnie związane są z regułami i zasadami stylu Goju Ryu.

Każda szkoła swój początek bierze od konkretnego mistrza. Tworzą je silne i wybitne jednostki, dodające do dotychczasowego treningu nowe elementy lub kładące na konkretne elementy treningu większy nacisk. W rzeczywistości wygląda to tak, że w jednej szkole ćwiczy się np. więcej kumite a w drugiej kata, inna szkoła kładzie większy nacisk na bunkai, inna na ćwiczenia siłowe itp. Oczywiście nie oznacza to, że jeżeli w szkole nacisk kładzie się na kata to zapomina się o walce i innych elementach karate. Dla początkujących karateka różnice te są subtelne, praktycznie niedostrzegalne ale odczuwalne po dłuższym okresie treningów.

Nazwę szkoły najczęściej kojarzymy z danym mistrzem i jego systemem nauczania, co ułatwia nam orientację. Wszystkie szkoły niezależnie od metod nauczania łączą jedne i te same kata Goju Ryu, jak również zasady ustanowione wiele lat temu przez protoplastów stylu: mistrzów Kanryo Higaonnę i Chojun Miyagiego.

Thursday the 25th. Copyright © Uczniowski Klub Sportowy "SANCHIN" .