Wymagania Egzaminacyjne

4 DAN (YONDAN) - PAS CZARNY

 

4
dan

pas czarny

 

KATA

Sanseru + Bunkai

Seipai

Sanchin

Sanchin Dai Ni

Tensho

KUMITE

Goju Kumite 3 rundy (od stopnia Yondan zdający musi zaprezentować umiejętność walki realnej a nie walki sportowej!)

 

CZAS: Minimum 4 lata od uzyskania stopnia SANDAN.

Udział w stażach ogólnopolskich i międzynarodowych.

 

Thursday the 22nd. Copyright © Uczniowski Klub Sportowy "SANCHIN" .