Wymagania Egzaminacyjne

3 DAN (SANDAN) - PAS CZARNY

 

3
dan

pas czarny

 

KIHON

W zakresie 1 – 3 Dan formalnie kihon jest taki sam jak na 1 kyu, różnić się jednak musi siłą, szybkością i precyzją wykonania.

KATA

Shisochin + Bunkai

Sanseru

Sanchin

Sanchin Dai Ni

Tensho

KUMITE

Goju Kumite 3 rundy

 

CZAS: Minimum 3 lata od uzyskania stopnia NIDAN.

WIEK: Minimum 21 lat.

Udział w stażach ogólnopolskich i międzynarodowych.

 

Thursday the 22nd. Copyright © Uczniowski Klub Sportowy "SANCHIN" .