Wymagania Egzaminacyjne

2 KYU (NI KYU) - PAS BRĄZOWY Z CZERWONYMI BELKAMI

 

2
kyu
junior

pas brazowy

 

KIHON

po wykonaniu kombinacji do Neko Ashi Dachi:

SND / Jodan Age Uke, Chudan Gyaku Zuki

SND / Yoko Uke Shita Barai, Morote Zuki

SND / Gyaku Zuki, Mae Geri

SND / Kizami Mae Geri, Mawashi Geri

SND / Kin Geri, Chudan Zuki

ZD / Chudan Yoko Uke, Jodan Gyaku Zuki

ZD / Mae Geri, Chudan Zuki

ZD / Hiji Ate (Empi Uchi), Chudan Gyaku Zuki

ZD / Mae Geri, Hiji Ate, Ura Uchi, Harai Uke, Gyaku Zuki

ZD / Sokuto Geri, Gyaku Zuki

ZD / Mawashi Geri, Gyaku Zuki

SD 45° / Gedan Harai Uke, Chudan Gyaku Zuki

SD 90° / Gedan Tettsui Uchi, Ura Uchi

SD 45° / Mawashi Hiji Ate, Ura Uchi, Harai Uke, Gyaku Zuki

SD 45° / Kansetsu Geri, Age Zuki, Ura Uchi, Harai Uke, Gyaku Zuki

KKD / Gedan Harai Uke, ZD Gyaku Zuki

ND / Kizami Kansetsu Geri, Sokuto Geri

ND / Yori Ashi, Kizami Mawashi Geri (Chudan, Jodan), SD Gedan Harai Uke, ZD Gyaku Zuki, SD Kamae Te, ND

ND / Kizami Mawashi Kin Geri, Mae Geri

KATA

Gekisai Ni + Bunkai

Saifa + Bunkai

Seiyunchin

Sanchin

KUMITE

Jiyu Ippon Kumite – dowolny kontratak

Goju Kumite - 2 rundy

 

CZAS: Minimum 4 miesiące od uzyskania stopnia 3 KYU.

Udział w stażach ogólnopolskich.

 

Friday the 21st. Copyright © Uczniowski Klub Sportowy "SANCHIN" .