Wymagania Egzaminacyjne

4 KYU (YON KYU) - PAS NIEBIESKI Z CZARNYMI BELKAMI

 

4
kyu
junior

pas niebieski

 

KIHON

po wykonaniu kombinacji do Neko Ashi Dachi:

ND/SND / Jodan Age Uke, Chudan Gyaku Zuki

ND/ZD / Chudan Yoko Uke, Jodan Gyaku Zuki

ND/SD 45° / Gedan Harai Uke, Chudan Gyaku Zuki

ND/ZD / Hiji Ate (Empi Uchi), Chudan Gyaku Zuki

ND/ZD / Mae Geri, Chudan Zuki

ND/SD 90° / Chudan Zuki

ND/SD 90° / Gedan Tettsui Uchi, Ura Uchi

ND/ZD / Gyaku Zuki

ND/ZD / Mawashi Geri, Gyaku Zuki

ND/SND / Yoko Uke Shita Barai, Morote Zuki

ND/ZD / Mae Geri, Hiji Ate, Ura Uchi, Harai Uke, Gyaku Zuki

ND/SD 45° / Mawashi Hiji Ate, Ura Uchi, Harai Uke, Gyaku Zuki

ND/SND / Chudan Zuki

ND/SND / Gyaku Zuki

ND / Mae Geri, Mawashi Geri

ND/SD 45° / Kansetsu Geri, Age Zuki, Ura Uchi, Harai Uke, Gyaku Zuki

ND/SND / Kizami Kansetsu Geri, Sokuto Geri

ND / Sokuto Geri, Gyaku Zuki

KATA

Gekisai Ni

Saifa

Sanchin

KUMITE

Kihon Ippon Kumite – dowolny kontratak

 

CZAS: Minimum 4 miesiące od uzyskania stopnia 5 KYU.

 

Thursday the 22nd. Copyright © Uczniowski Klub Sportowy "SANCHIN" .