seisho aragaki

Sensei Seisho Aragaki urodził się w 1840 roku w miejscowości Kumemura na Okinawie lub na pobliskiej wyspie Sesoku. Nie zachowały się żadne zdjęcia ani filmy przedstawiające jego sylwetkę. Jedyną znaną podobizną mistrza jest prezentowany szkic. Aragaki miał kilka przydomków między innymi Maaya (Kot, ponieważ jego skoki były miękkie jak skoki kota) i "Kamade Unchu" („kama-de” oznacza „ręce – sierpy”). Natomiast nazwa Unchu jest powszechnie używana do dziś dnia - to nazwa kata, z którego był sławny, dzisiaj znanego jako Unsu lub Unshu.

Karate mistrza pochodziło z nauk chińskich sztuk walki, jednak dokładnie nie wiadomo gdzie i w jakiej szkole trenował. Jedynym chińskim mistrzem, którego nazwisko pojawia się w związku z Aragakim był mistrz o imieniu Wai Xinxian (lub Wai Shinzan), pochodzący z miasta Fuzohu w prowincji Fukien.

Aragaki nosił szlachecki tytuł „Chikudon Peichin” nadawany członkom Sądu Królewskiego na Okinawie, rangą podobny do tytułu Samuraja w Japonii. Biegle mówił po chińsku stąd też w sądzie pełnił rolę tłumacza.

Powszechnie wiadomo, że sensei pod koniec swojego życia był bardzo poszukiwanym i pożądanym nauczycielem walki i z całą pewnością jednym z największych instruktorów karate XIX wieku. Wśród jego uczniów był m.in. wielki mistrz i nauczyciel Kanryo Higaonna, Gichin Funakoshi - twórca karate Shotokan, Kenwa Mabuni - twórca Shito Ryu oraz Choyun Miyagi - twórca Goju Ryu. Na liście wychowanków znajduje się wiele innych wybitnych osobistości.

Aragaki był surowym nauczycielem. Treningi z nim były bardzo ciężkie zarówno fizycznie jak i psychicznie. Składały się prawie wyłącznie z ćwiczeń kata i zdarzało się, że jedno kata powtarzane było w koło przez kilka miesięcy.

Sensei był znany nie tylko jako mistrz karate ale także jako ekspert kobudo - walki z bronią. Stworzył wiele kata imitujących taką walkę, które do dziś są praktykowane. Są niezykle rozbudowane, trudne, długie i uważane za bardzo piękne.

Mistrz zmarł w maju 1918 roku w wieku 78lat.

Pomimo swojej wielkiej sławy Aragaki nie pozostawił po sobie stylu jako takiego. Jego największym dziedzictwem są formy kata powszechnie praktykowane do dziś dnia w większości istniejących szkół karate. Do dziś dnia na całym świecie żyje wielu spadkobierców jego nauk, mimo, że nawet o tym nie wiedzą. Większość powiązana jest ze stylem Goju-Ryu lub podobnymi stylami wywodzącymi się z Nata-te.

Thursday the 25th. Copyright © Uczniowski Klub Sportowy "SANCHIN" .